privacy – NL 2018-08-16T20:40:18+00:00

Harry Martens Limmen bewaakt uw privacy

Wij vinden uw privacy van het grootste belang, dus wij hebben de zaken goed geregeld. Niet alleen omdat wij hiermee voldoen aan de nieuwste (AVG) regelgeving, maar vooral omdat u erop moet kunnen vertrouwen dat uw gegevens bij ons bedrijf in veilige handen zijn.

In onze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

In het kort komt de verklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen verzamelen en gebruiken voor het doel dat wij met u hebben afgesproken of waarvoor u ons opdracht hebt gegeven;
 • niet met anderen delen, behalve als dat nodig is om ons werk voor u te kunnen doen of als we dit wettelijk zijn verplicht;
 • zorgvuldig beveiligen;
 • niet langer bewaren dan nodig is.

Daarnaast heeft u het recht:

 • om uw gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen of te laten verwijderen;
 • uw toestemming voor het verzamelen van gegevens in te trekken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • een klacht in te dienen, bijvoorbeeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In de lange privacyverklaring hieronder vindt u de uitgebreide tekst en meer details.

Vragen of suggesties
Heeft u na het lezen van de verklaring een vraag over de bescherming van uw privacy bij Harry Martens Limmen? Neem dan contact met ons op.

Privacyverklaring

Harry Martens Limmen, gevestigd in Limmen, is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens die zijn vermeld in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:
De Wieken 22, 1906 DC  Limmen (tel: +31 72 5055570  / +31 6 25463721)
www.ds-vitesse.com | hml@ds-vitesse.com

Deze persoonsgegevens verzamelen wij

Harry Martens Limmen verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze website of de diensten van ons bedrijf. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

via de website

Deze gegevens worden (automatisch) verzameld als u de website bezoekt:

 • IP-adres
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • internetbrowser en apparaat type

Het IP adres komt alleen voor in logbestanden voor de beveiliging van de website.
De andere gegevens worden verzameld en verwerkt door de statistiekendienst van Google Analytics, om ons inzicht te geven in het websitebezoek. De gegevens zijn anoniem en worden niet gedeeld, ook niet met andere Google-partijen. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die Harry Martens Limmen met Google heeft gesloten.

Deze persoonsgegevens vult u in als u het contactformulier gebruikt:

 • naam (verplicht veld)
 • e-mailadres (verplicht veld)
 • overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt via het berichtveld

De gegevens worden via een beveiligde verbinding (SMTP) naar ons verzonden en gebruiken wij uitsluitend om uw vraag te beantwoorden. De gegevens worden niet opgeslagen in de website. Het versturen van het contactformulier is feitelijk alsof u ons een mail stuurt.

via ons bedrijf

Deze gegevens verstrekt u als u klant bij ons bent. We hebben deze gegevens nodig om voor (of namens) u te kunnen werken.

 • naam
 • bedrijfsnaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u tijdens gesprekken, in correspondentie of telefonisch met ons deelt

 

Met dit doel verwerken wij persoonsgegevens

Harry Martens Limmen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het beantwoorden van uw vragen;
 • het uitvoeren van uw opdracht of het leveren van de dienst;
 • de facturatie;
 • contact met u opnemen als dit nodig is;
 • wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

De wettelijke grondslagen daarvoor zijn:

 • de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons bedrijf;
 • de wettelijke verplichtingen die daarbij horen;
 • de toestemming die u ons daarvoor geeft of heeft gegeven.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt binnen ons eigen bedrijf, voor de doelen die hierboven staan beschreven en met apparatuur en programma’s die wij hiervoor goed hebben ingericht en beveiligd.

 

Zo beveiligen wij uw persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is de website gehost op een Nederlandse server (de hostingpartij voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens), worden in de site geen gegevens opgeslagen en is de apparatuur en software die wij gebruiken goed beveiligd.

 

Delen van uw persoonsgegevens

Harry Martens Limmen deelt uw gegevens alleen met derden als dat nodig is voor uw opdracht aan ons, onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens die worden gedeeld met Google (voor analytische doeleinden) zijn geanonimiseerd.

 

Zo lang bewaren we uw gegevens

Harry Martens Limmen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld.

 

 • Klanten
  • We hanteren de wettelijke bewaartermijn voor administraties: 7 jaar.
 • Bezoekers website
  • Google Analytics: deze gegevens worden 14 maanden bewaard en dan automatisch verwijderd.
  • Contactformulier website: deze gegevens worden direct na het verzenden van het formulier verwijderd.
 • Overig
  • Heeft u informatie of een offerte opgevraagd, maar bent u geen klant geworden? Of hebben wij bij u informatie of een offerte opgevraagd maar zijn wij geen klant geworden? Dan verwijderen wij uw persoonsgegevens direct.

Uw recht: inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kunt vragen om de gegevens die wij van u hebben naar u of een andere organisatie te sturen. Tot slot heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking (tijdelijk) in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking of het delen van uw gegevens.

Een verzoek met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar hml@ds-vitesse.com. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

website
Harry Martens Limmen gebruikt uitsluitend functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Er worden geen cookies van commerciële derde partijen geplaatst.

De websitecookies zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat wij onze website kunnen optimaliseren. Ook uw taalkeuze wordt vastgelegd in een cookie. De cookies worden tot maximaal twee jaar na uw websitebezoek bewaard.

Google
Google plaatst verschillende cookies als u de site van Harry Martens Limmen bezoekt. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens (zijn geanonimiseerd) en maken geen inbreuk op uw privacy.

 • Analytische cookies – nodig voor de werking van Google Analytics, zodat we kunnen bijhouden hoe bezoekers onze website gebruiken.
 • Google Maps cookies – nodig voor het tonen van Google Maps.

De cookies worden geplaatst en uitgelezen door Google en niet met derden gedeeld. Er worden geen persoonsgegevens in opgeslagen. Google voldoet hiermee aan de geldende regelgeving, u leest dat in de privacyverklaring van Google. Hierin leest u ook hoe lang de cookies van Google worden bewaard.

Social Media
Op onze website vindt u links naar onze pagina’s op Facebook, Twitter en Youtube. Deze sociale netwerken plaatsen cookies met functionele, analytische en commerciële doeleinden op het moment dat u daar een pagina bezoekt. Alle sociale netwerken hebben een eigen privacyverklaring waarin u leest hoe zij met uw gegevens omgaan en hoe lang uw gegevens worden bewaard. U vindt deze verklaringen op de betreffende sites.

Geen cookies?
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

13 juli 2018